DE private partner voor sociale huisvesting
in Brussel

Wat zoeken we

 

LivingStones is op zoek naar gebouwen om te verwerven en vervolgens te renoveren en sociaal te verhuren.
 

Renovatiesvoorbeeld renovatie

 
De panden die LivingStones voor ogen heeft, zijn in eerste instantie woningen die vrij eenvoudig renoveerbaar zijn. Door de combinatie van renovatiepremies en de regels rond wijkcontracten, komen vooral die woningen gelegen binnen die wijkcontracten in aanmerking om duurzaam, tegen een verlaagd tarief verhuurd te kunnen worden via SVK’s.
 

Nieuwbouw

 
Nochtans zijn er ook mogelijkheden voor nieuwbouw, indien de aangeboden panden bouwfysisch te slecht zijn (waardoor afbraak en nieuwbouw vaak goedkoper is) of als LivingStones geen gebouw maar een bouwgrond kan verwerven. 
Nieuwbouw is voor LivingStones enkel financieel haalbaar indien er subsidies verkregen worden (zie Voorbeeld 1: Project Helmet) of wanneer er gemixte projecten opgezet worden waarbij een deel van de gerealiseerde nieuwbouw verkocht wordt aan marktwaarde om toe te laten het andere deel wél sociaal te kunnen verhuren via een SVK (zie Voorbeeld 2: Project Denemarkenstraat).

- ©2009 cvba LivingStones | Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel | contact | sitemap | Website by Nele Van den Broeck -