DE private partner voor sociale huisvesting
in Brussel

Wie zijn we

Partners

 
De drie initiatiefnemende Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) zijn Baita vzw, IRIS vzw en Wijken vzw. Het zijn Brusselse, tweetalige, ondernemende, onafhankelijke vzw’s die momenteel samen meer dan 500 woningen beheren. Zij hebben ervaring met het renoveren en verbeteren van woningen om deze sociaal te verhuren. Met de inbreng van de expertise en het privékapitaal van sociale financiers zoals ARCOPAR cvba, FairFin vzw en Hefboom cvba, werd LivingStones midden 2005 opgericht.
 
 svk Baitasvk IrisArcopar cvbaHefboom cvba
 

Historiek

 
In Brussel bestaan SVK’s ondertussen al ruim 15 jaar. Hun sociale doel is om de woningmarkt betaalbaarder te maken. SVK’s bekomen lagere huurtarieven van privé-eigenaars, doen het volledige beheer en verhuren vervolgens aan gezinnen met bescheiden inkomen. In ruil voor de lagere huurinkomsten kunnen de eigenaars wel rekenen op de financiële garanties van het SVK (het SVK garandeert de betaling van de huur en de herstelling van eventuele schade door huurders) en op het gratis beheer van hun eigendom.
 
De SVK’s zijn zo slechts tussenschakels tussen eigenaars en huurders. Ze zijn zelf geen eigenaars van de gebouwen die ze beheren en kunnen deze woningen dan ook telkens verliezen op het einde van de huurovereenkomst. Bovendien hebben ze niet de middelen om zelf woningen te verwerven, te renoveren en te verhuren. En omdat ze geen eigendommen hebben, staan banken ook geen leningen toe.
 
In 2005 rijpte daarom het idee bij de SVK’s Baita, IRIS en Wijken om een coöperatieve vennootschap op te richten die wel woningen zou kunnen verwerven en socialiseren. Dit plan is economisch haalbaar dankzij 3 factoren:
 
  • de mogelijkheden die de wijkcontracten bieden, om eigendommen te verwerven tegen een lager bedrag dan de marktwaarde
  • de renovatiepremies die bekomen kunnen worden wanneer een woning via een SVK verhuurd wordt
  • de deelname van financiële partners die een lagere financiële opbrengst aanvaarden voor een maximale sociale return

 

 

- ©2009 cvba LivingStones | Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel | contact | sitemap | Website by Nele Van den Broeck -