top of page
image pour le site interne3.png

WIE ZIJN WIJ ? 

NRC_erkend.jpg

LivingStones cvba is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, opgericht in 2005 door 3 SVK’s (Sociale Verhuurkantoren) samen met privé-investeerders, als antwoord op de problematiek van betaalbare woningen in Brussel.  De missie van LivingStones is het verwerven en duurzaam rennoveren van leegstaande of vervallen gebouwen, dit wordt mogelijk gemaakt door de investeringen van de privé-coöperanten en en de oprichtende SVKs. Wij verwerven ook gebouwen via privé-eigenaars of via de (Duurzame) Wijkcontracten ingevoerd door de verschillende Brusselse gemeenten.

Eens de gebouwen gerennoveerd zijn, worden ze verhuurd door de stichtende SVK’s : Iris, Baita en Wijken. We maken er een erezaak van om kwaliteitsprojecten te creëren op mensenmaat voor onze doelgroep, mensen met een laag inkomen. LivingStones wil deze personen de mogelijkheid bieden om hun sociale en financiële stabiliteit terug te vinden.

Een van onze prioriteiten is het realiseren van woningen met een hoog akoestisch comfort. De milieu-effecten zijn voor ons van groot belang en de bouwtechnieken en -materialen worden vanuit dat oogpunt gekozen. We willen dat onze gebouwen energie-efficiënt zijn, wat voor de toekomstige huurders ook een kostenverlaging betekent.

De coöperatieve LivingStones is erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie. Dat houdt in dat het stemrecht voor de coöperanten niet proportioneel is aan het aantal aandelen. Het bestuur van onze coöperatieve moet participatief en transparant zijn. Op het einde van het jaar kan elke coöperant een dividend van maximum 2% bruto ontvangen. Op die manier investeert  LivingStones de opbrengsten vooreerst in toekomstprojecten om zo een blijvende sociale impact te creëren.

Sinds zijn oprichting heeft LivingStones 34 woningen gecreërd, verdeeld over 9 gebouwen. 

03-_E%CC%81tude_de_renovation_edited.jpg
image pour le site interne11.png

VOOR MEER INFORMATIES

U kunt de verklarende bestanden downloaden

BOEKJE

Dit boekje legt in algemene termen onze filosofie en alles wat te maken heeft met een door LivingStones beheerd project uit. Dankzij dit boekje leert u meer over ons.

STATUTEN

Statuten van de coöperatie

STATUTEN

Statuten van de coöperatie

bottom of page