top of page

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN UITGEVOERD

Een van de eerste bedoelingen van LivingStones bij de oprichting in 2005 was het consolideren van kapitaal om snel te kunnen reageren op de kandidaten die werden voorgesteld onder de verschillende componenten II van de Wijkcontracten. Zo konden we dankzij deze aanbestedingen en dankzij langlopende huurovereenkomsten met de gemeenten een aantal van onze eerste gebouwen verwerven.

 

LivingStones heeft daarom de expertise van publiek-private samenwerking en wil haar mogelijkheden om met overheden samen te werken vergroten. LivngStones wil voorbeeldprojecten aanbieden met een echte meerwaarde voor de wijk, met name voor het NINOVE-project: oude post verworven onder een wijkcontract omgevormd tot 6 wooneenheden en een tuin en een lokale gemeenschap. Het intergenerationele project dat in dit gebouw wordt uitgevoerd, heeft tot doel zich open te stellen voor de wijk door met name samen te werken met de naburige kinderdagverblijf.

Hieronder vindt u de verschillende projecten die onder het Wijkcontract of publiekprivate samenwerking zijn uitgevoerd:

HELMET

Dit project is uitgevoerd op gronden van de gemeente Schaarbeek waarmee we een erfpachtovereenkomst hebben afgesloten. Dit was mogelijk dankzij aanzienlijke subsidies uit het Beleid voor Grote Steden .

 

Dit nieuwbouwproject speelt in op het probleem van het gebrek aan grote woningen in Brussel. Er zijn twee 4-slaapkamer appartementen en een 3-slaapkamer appartement gerealiseerd.

 

Overnamedatum: oktober 2006

Huurdatum: januari 2008

Architect: Marc Belderbos

Aannemers: Bouwwerken Peeters

Social Real Estate Agency: Wijken

Untitled_edited.jpg
DANEMARK

Dit project behelst de renovatie van een huis in Sint-Gillis en de bouw van 6 appartementen op een aangrenzend perceel. De verwerving van het gebouw en de gronden gebeurde onder deel II van het Verhaegen Wijkcontract.

 

Dankzij de renovatie van de Danemarkstraat 19 zijn 3 appartementen met één slaapkamer opgeleverd. Deze zijn bedoeld voor mensen die onder toezicht staan ​​van de ASBL De Lariks.

 

Overnamedatum: november 2007

Huurdatum: juli 2011 (n ° 19) en september 2012 (n ° 21)

Architect: Sylvie Olivier (n ° 19) en Liesbeth Denys (n ° 21)

Aannemers: Casablanco, Thermoconcept, Homesolutions, Atelier Klimop, Borra, Toitures De Ridder, Azaoum, les Jeunes Jardiniers

Maatschappelijk Vastgoedkantoor: Baïta

DEN21_19_ARRIERE.jpg
PORTAELS

Dit project behelst de renovatie van drie woningen in Schaarbeek. De gebouwen zijn verworven onder component II van het wijkcontract Navez-Portaels. We konden een eengezinswoning bouwen met 3 slaapkamers, twee duplex studio's en drie 1 slaapkamer appartementen.

 

 

Overnamedatum: november 2011

Verhuurdatum: september 2014

Architect: ASAP Architecture

Aannemers: SCRL Housing Concept en SCRL IDV Construct

Maatschappelijk Vastgoedkantoor: Iris

POR_FACADE_2.PNG
bottom of page